CENNIK ZAJĘĆ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W WAŁECKIM CENTRUM KULTURY


Cennik obowiązuje od 01.02.2020 r. do 30.06.2020 r.

cennik zajęć WCK


Zgodnie z Regulaminem zajęć/warsztatów odbywających się w WCK z dnia 16.01.2020 r.:

- W zajęciach może uczestniczyć tylko osoba, która opłaciła miesięczny karnet.
- Opłaty miesięczne za zajęcia należy dokonywać z góry - do 10 dnia każdego miesiąca w kasie WCK w CIT lub na konto nr 59 1240 3712 1111 0000 4364 7701 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć i za jaki okres.
- Wpłaty za miesięczny karnet nie podlegają zwrotowi.
- W przypadku rodzeństwa uczestniczącego w zajęciach WCK, opłata będzie obniżona o 50% dla drugiego i każdego następnego dziecka.
- W szczególnych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, Dyrektor WCK ma prawo ustalić indywidualną stawkę opłaty za zajęcia
Galerie powiązane z tym wydarzeniem:

Wałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Wernisaż Powiatowej Wystawy Konkurs wiedzy historycznej Spektakl Teatr Capitol Powiatowe Konfrontacje Taneczne 2012 r. Warsztaty dla dzieci - rytmika Warsztaty decoupage 'Ojczyzna polszczyzna...'