Idea DKF Wałeckiego Centrum Kultury

Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele Dyskusyjny Klub Filmowy realizuje poprzez systematyczne organizowanie:
projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych fachową prelekcją i zakończonych dyskusją, spotkań z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki, nauki, otwartych imprez popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe.


<<< Cofnij ...

  • Inne informacje:


Wałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Konkurs Historyczny Koncert - Zembaty Koncert Letni Studio Esti PARANIENORMALNI w WCK Zakończenie Lata Spotkania z historią Cała Polska czyta dzieciom - czytanie bajek i baśni Dyktando dla VIP-ów '2010