Dyskusyjny Klub Filmowy Wałeckiego Centrum Kultury

Idea DKF Wałeckiego Centrum Kultury

Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych. Z jednej strony DKF jest szkołą patrzenia na film, sprzyjającą wyrobieniu właściwych kryteriów oceny dzieł sztuki, z drugiej – szkołą kształcenia i rozwijania postaw. Zamierzone cele Dyskusyjny Klub Filmowy realizuje poprzez systematyczne organizowanie: projekcji utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzonych  »» więcejZarząd DKF Wałeckiego Centrum Kultury

PREZES DKF
Barbara Radkiewicz

SKARBNIK
Emilia Nowalska

 »» więcejbloog prelegenta DKF Wałeckiego Centrum Kultury

http://wojtanek.bloog.pl/  »» więcejProjectionist

Projectionist Celem newsa jest przybliżenie charakteru pracy operatorów kinowych.  »» więcej


Polski Instytut Sztuki FilomowejKino Studyjne i Lokalne

  • Wybrane zdjęcie

Powiatowe Eliminacje do Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Z Warsztaty musicalowe - ferie luty 2010 Wojewódzki Przegląd Prac Plastyków Nieprofesjonalnych Kiermasz Świąteczny '2009 Spotkanie autorskie z Wiesławą Pyrcz Głośne czytanie bajek- listopad Tak grała wałecka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy '2014 LATO Z RADIEM 2015

Wałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Drugi Rozdział Kabaret Moralnego Niepokoju Koncert Noworoczny - Marek Torzewski Halloween Chwile - Beata Zalewska 36 Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej Koncert piosenki francuskiej - IRIS MUNOS Koncert Letni 2009 - Sax