NOC ŚWIETOJAŃŚKAWałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Koncert - Pod Budą Dyskusyjny Klub Filmowym Dni Sztuki Recyklingu Warsztaty Świąteczne - wianki i stroiki POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH DZIECI I M Głośne czytanie bajek- maj Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską Czytające gąsieniczki