Ksi±żki i audiobooki zakupione z dotacji Ministerstwa KulturyWałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Operetka - Księżniczka Czardasza Koncert  Pastorałek Czesław ¦piewa - 03.2009r. Muzeum Multimedialne Jarmark Batorego - 07-2009 Ballady na dwa serca Spotkanie autorskie z Romualdem Koperskim Sepi± i węglem