Studia i materiały do dziejów Ziemi Wałeckiej nr 3Wałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Koncert - Zembaty Powiatowe Eliminacje Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatraln 70- lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej Eksperyment Adam i Ewa Spotkanie autorskie z Eliz± Piotrowsk± Narodowe czytanie Ferie z WCK - ''W magicznym ¶wiecie teatru'' Koncert Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej i Jacka Wójcickieg