Jarmark Batorego - 07-2011Wałeckie Centrum Kultury - najbliższe imprezy i wydarzenia

KINO TĘCZA - Co jest grane?

Wybrane zdjęcia z życia Wałeckiego Centrum Kultury

Czytanie bajek w ramach Tygodnia Bibliotek Powiatowe Prezentacje Koncert - Trio Mariachi Malarstwo olejne - warsztaty Wieczór karaibski BARTAS SZYMONIAK - koncert patriotyczny Wernisaż Wystawy Fotograficznej Leszka Kapeli